လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ 2018ေနာက္ဆံုးလပ႐ိုမိုး႐ွင္းအေနနဲ႔က်ေတာ္တို႔ kyat88 ဝက္ဆိုက္မွာ တေသာင္းသြင္းရင္တေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္ေနာ္ ေငြသြင္းရန္ wave acc ကေတာ့ 09774650124/09774650125 -
အားကစားေလာင္းျခင္းစာမ်က္ႏွာသို႔သင့္အားလမ္းညႊန္ေပးေနစဥ္ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ...အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top