လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါခင္ဗ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕Fun Online MM page မွာကဆုန္လျပည့္ေန႔အထိမ္းအမွန္အျဖစ္ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ေတြကိုညေန၇နာရီတြင္ live လႊင့္ၿပီးေပးသြားမွာပါအဲ့တြက္ေၾကာင့္Fun Online MM page က္ိုလာေရာက္ကံထူးဖို႔ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ် -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
7 မိနစ္
14 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
kya****** MMK 10,000.00 2019-05-24 05:59
aun********** MMK 6,000.00 2019-05-24 05:39
aun********** MMK 10,000.00 2019-05-24 04:59
aun****** MMK 10,000.00 2019-05-24 02:41
okk******** MMK 40,000.00 2019-05-24 02:15
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
okk******** MMK 50,000.00 2019-05-24 00:09
Kya********* MMK 50,000.00 2019-05-24 00:15
Sit******* MMK 50,000.00 2019-05-24 00:30
Man*** MMK 50,000.00 2019-05-24 01:30
okk******** MMK 40,000.00 2019-05-24 02:15
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
myo********* MMK 240,000.00 2019-05-24 02:28
okk******** MMK 70,000.00 2019-05-24 00:56
kya****** MMK 50,000.00 2019-05-24 00:37
Joe**** MMK 30,000.00 2019-05-23 23:50
kya****** MMK 100,000.00 2019-05-23 23:28
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
myo********* MMK 240,000.00 2019-05-24 02:28
okk******** MMK 70,000.00 2019-05-24 00:56
kya****** MMK 50,000.00 2019-05-24 00:37အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top