လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ Kyat88မန္ဘာ၀င္မ်ား ဒီလမွာwave money လိုင္းက်လို႔ KBZ PAY 09444685633 ျဖင့္ေငြလႊဲနိုင္ပါတယ္ေနာ္။ KBZ PAYျဖင့္ေငြလႊဲပီး အပိုလက္ေဆာင္မ်ားရယူလို႔ရပါတယ္။ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
9 မိနစ္
7 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
zar****** MMK 10,000.00 2019-02-19 14:46
aye******* MMK 6,000.00 2019-02-19 14:13
kau******** MMK 55,000.00 2019-02-19 14:11
myo********* MMK 60,000.00 2019-02-19 14:08
the************ MMK 23,000.00 2019-02-19 14:03
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
KoY*** MMK 300,000.00 2019-02-19 09:45
aun************ MMK 200,000.00 2019-02-19 08:44
Tin******* MMK 100,000.00 2019-02-19 01:10
sen******** MMK 100,000.00 2019-02-19 13:30
myo********* MMK 60,000.00 2019-02-19 14:08
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
Sit******* MMK 70,000.00 2019-02-19 14:01
aun******** MMK 100,000.00 2019-02-19 13:36
yem******* MMK 25,000.00 2019-02-19 12:01
nye********** MMK 15,000.00 2019-02-19 11:33
kha***** MMK 30,500.00 2019-02-19 11:27
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
aun*********** MMK 300,000.00 2019-02-19 01:03
she********* MMK 100,100.00 2019-02-19 02:57
aun******** MMK 100,000.00 2019-02-19 13:36
tha********** MMK 80,000.00 2019-02-19 03:36
Sit******* MMK 70,000.00 2019-02-19 14:01အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top