လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါkyat88မန္ဘာဝင္မ်ားအားလံုးဒီလမွာwave moneyေငြျဖည့္ရင္ေငြျဖည့္ကဒ္လက္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ေငြျဖည့္ရမဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကို 09968885552/09968885553 ဖုန္း vbကေနဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
3 မိနစ္
8 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
car*** MMK 5,000.00 2018-09-26 12:06
wai******* MMK 20,000.00 2018-09-26 11:49
Jap**** MMK 5,000.00 2018-09-26 11:45
The*** MMK 8,000.00 2018-09-26 11:29
hei******** MMK 43,000.00 2018-09-26 11:27
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
kok***** MMK 200,000.00 2018-09-26 00:46
pho**** MMK 50,000.00 2018-09-26 03:58
myo****** MMK 50,000.00 2018-09-26 10:21
hei******** MMK 43,000.00 2018-09-26 11:27
jjk****** MMK 30,000.00 2018-09-26 00:04
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
myo******** MMK 20,000.00 2018-09-26 11:26
pha****** MMK 30,000.00 2018-09-26 11:24
kok********* MMK 29,500.00 2018-09-26 10:51
col***** MMK 33,000.00 2018-09-26 10:38
Cha*** MMK 160,000.00 2018-09-26 10:17
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
khi******** MMK 300,000.00 2018-09-26 05:17
Cha*** MMK 160,000.00 2018-09-26 10:17
hto********* MMK 100,000.00 2018-09-26 04:59
nye******** MMK 61,500.00 2018-09-26 08:32
jjk****** MMK 55,000.00 2018-09-26 06:17အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top