လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ ။ ယခု ျသဂုတ္လအတြက္ wave money နဲ႕ 10000 ေငြသြင္းရင္ ထီကစားဖို့ 10000 လက္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ ။ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ 09968885552/3 ္ ကို ဆက္သြယ္ျပီး wave အေကာင့္ေမးနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
8 မိနစ္
9 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
gis***** MMK 70,000.00 2018-11-16 19:21
ARK******* MMK 15,000.00 2018-11-16 19:17
Min******* MMK 15,000.00 2018-11-16 19:14
yez******** MMK 10,000.00 2018-11-16 19:13
min******* MMK 50,000.00 2018-11-16 19:10
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
Kya********* MMK 200,000.00 2018-11-16 09:27
kok***** MMK 200,000.00 2018-11-16 17:38
AUN******** MMK 150,000.00 2018-11-16 01:23
AUN******** MMK 100,000.00 2018-11-16 03:27
Kya********* MMK 100,000.00 2018-11-16 16:18
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
hei******** MMK 300,000.00 2018-11-16 17:55
The******** MMK 70,500.00 2018-11-16 17:35
Toe**** MMK 16,600.00 2018-11-16 17:25
chi****** MMK 151,000.00 2018-11-16 17:03
soe***** MMK 200,000.00 2018-11-16 16:58
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
hei******** MMK 300,000.00 2018-11-16 17:55
AUN******** MMK 280,000.00 2018-11-16 11:34
soe***** MMK 200,000.00 2018-11-16 16:58
ko2**** MMK 160,000.00 2018-11-16 05:18
chi****** MMK 151,000.00 2018-11-16 17:03အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top