လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ Kyat88မန္ဘာ၀င္မ်ား ဒီလမွာwave money လိုင္းက်လို႔ KBZ PAY 09444685633 ျဖင့္ေငြလႊဲနိုင္ပါတယ္ေနာ္။ KBZ PAYျဖင့္ေငြလႊဲပီး အပိုလက္ေဆာင္မ်ားရယူလို႔ရပါတယ္။ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
6 မိနစ္
10 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
Luc**** MMK 200,000.00 2019-03-25 15:00
USO******* MMK 50,000.00 2019-03-25 14:41
uth******* MMK 5,000.00 2019-03-25 14:23
uny******* MMK 22,000.00 2019-03-25 14:01
tha********** MMK 10,000.00 2019-03-25 13:22
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
Luc**** MMK 200,000.00 2019-03-25 15:00
KNW** MMK 170,000.00 2019-03-25 00:21
gun******* MMK 100,000.00 2019-03-25 13:00
sai********* MMK 90,000.00 2019-03-25 11:04
USO******* MMK 50,000.00 2019-03-25 14:41
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
Pat*** MMK 18,000.00 2019-03-25 12:40
KNW** MMK 300,000.00 2019-03-25 12:04
uph********* MMK 22,000.00 2019-03-25 11:38
kya******** MMK 150,000.00 2019-03-25 09:18
zay***** MMK 300,000.00 2019-03-25 09:13
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
zay***** MMK 300,000.00 2019-03-25 09:13
KNW** MMK 300,000.00 2019-03-25 12:04
USO******* MMK 290,000.00 2019-03-25 06:29
mdy**** MMK 200,000.00 2019-03-25 08:03
Gf2*** MMK 164,700.00 2019-03-25 08:11အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top