လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ၊ ယခု kyat88 မွ cb bank အေကာင့္ခ်ိန္းထားပါတယ္ cb bank နဲ႔ ေငြျဖည့္မယ္ဆိုရင္ 09968885552/3 ကို viber မွ ဆက္သြယ္ပါရန္၊ ဒီလပရိုမိုးရွင္း ၁၀၀၀၀ ေငြျဖည့္မယ္ဆို ၃၀၀၀ ေငြျဖည့္ကဒ္လက္ေဆာင္ေပးပါတယ္၊ အားကစားကစားမယ္ဆို ၁၀% ပရိုမိုးရွင္းလည္းရွိပါတယ္ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
4 မိနစ္
10 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
hla********** MMK 5,000.00 2018-05-27 03:34
tay******** MMK 10,000.00 2018-05-27 03:16
soe******* MMK 10,000.00 2018-05-27 02:16
sym** MMK 20,000.00 2018-05-27 02:07
Yan******* MMK 10,000.00 2018-05-27 01:17
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
yek***** MMK 20,000.00 2018-05-27 00:29
sym** MMK 20,000.00 2018-05-27 02:07
yau***** MMK 15,000.00 2018-05-27 01:04
Yan******* MMK 10,000.00 2018-05-27 01:17
soe******* MMK 10,000.00 2018-05-27 02:16
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
KNM**** MMK 200,000.00 2018-05-27 03:24
phy****** MMK 85,000.00 2018-05-27 02:28
ang****** MMK 15,758.00 2018-05-27 00:06
tay******** MMK 20,000.00 2018-05-27 00:06
chi****** MMK 100,000.00 2018-05-26 22:50
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
KNM**** MMK 200,000.00 2018-05-27 03:24
phy****** MMK 85,000.00 2018-05-27 02:28
tay******** MMK 20,000.00 2018-05-27 00:06
ang****** MMK 15,758.00 2018-05-27 00:06အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top