လွည့္ရန္
  • KYAT88 မွာ အေကာင္းဆံုး ကာစီနိုဂိမ္းသစ္မ်ားကို လွပေသာ ဖဲေ၀သူမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရူကစားနိုင္ရန္ ယခုပဲေငြသြင္းၿပီး ၁၀%ေဘာနပ္ ရယူပါ..ကြၽန္ႏုပ္တို႔ရဲ႕. Kyat88 facebook pages ျဖစ္ေသာ Sport Agent MM ကို like and share လုပ္ၿပီး မ်ားျပားေသာ ေဘာနပ္စ္မ်ား ရယူလိုက္ၾကရေအာင္… Kyat88မွာဂိမ္းကစားဖို႔အတြက္မန္ဘာအသစ္ေခၚေပးၿပီး 50%ေဘာနပ္စ္ရယူလိုက္ပါ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
7 မိနစ္
9 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
zaw******* MMK 5,000.00 2018-06-20 19:56
sen******** MMK 50,000.00 2018-06-20 19:49
yan********* MMK 15,000.00 2018-06-20 19:38
tha********** MMK 10,000.00 2018-06-20 19:23
mya********** MMK 5,000.00 2018-06-20 19:18
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
Dic***** MMK 300,000.00 2018-06-20 01:32
KNM**** MMK 200,000.00 2018-06-20 14:15
myo****** MMK 200,000.00 2018-06-20 17:32
ko2**** MMK 200,000.00 2018-06-20 17:53
Hto***** MMK 150,000.00 2018-06-20 13:24
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
aye******* MMK 15,000.00 2018-06-20 19:15
nai****** MMK 30,000.00 2018-06-20 17:29
kol******* MMK 60,000.00 2018-06-20 16:00
Jap**** MMK 20,000.00 2018-06-20 15:17
Jap**** MMK 35,000.00 2018-06-20 13:26
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
kok***** MMK 300,000.00 2018-06-20 07:28
Min***** MMK 300,000.00 2018-06-20 08:21
kya****** MMK 300,000.00 2018-06-20 09:17
phy****** MMK 230,000.00 2018-06-20 02:34
khi******** MMK 160,000.00 2018-06-20 08:46အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top