လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ မန္ဘာဝင္မ်ား2019 ဇန္နဝါရီလမွာပ႐ိုမိုး႐ွင္း႐ွိပါတယ္ေနာ္ ေငြတေသာင္းသြင္းရင္ႏွစ္ေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္မန္ဘာတစ္ဦးလ်ွင္တႀကိမ္သာယူခြင့္႐ွိပါတယ္ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
8 မိနစ္
16 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
aun************ MMK 5,000.00 2019-01-23 22:51
win********* MMK 31,000.00 2019-01-23 22:40
kra*** MMK 5,000.00 2019-01-23 22:38
Man*** MMK 18,000.00 2019-01-23 22:12
wan********** MMK 5,000.00 2019-01-23 22:09
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
Kop********** MMK 500,000.00 2019-01-23 18:11
kya******** MMK 200,000.00 2019-01-23 18:03
kya***** MMK 190,000.00 2019-01-23 10:59
ele***** MMK 100,000.00 2019-01-23 00:41
mdy**** MMK 100,000.00 2019-01-23 15:46
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
uth********* MMK 40,000.00 2019-01-23 22:40
MrD** MMK 15,000.00 2019-01-23 21:28
mgm***** MMK 20,000.00 2019-01-23 20:55
yau***** MMK 26,215.00 2019-01-23 20:08
toe*********** MMK 15,000.00 2019-01-23 19:37
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
soe******* MMK 300,000.00 2019-01-23 04:51
kya***** MMK 300,000.00 2019-01-23 12:38
kya***** MMK 300,000.00 2019-01-23 12:43
myo******** MMK 300,000.00 2019-01-23 15:41
mdy**** MMK 160,000.00 2019-01-23 13:14အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top